Trình làng giấy in bằng ánh sáng, không cần mực, có thể xóa đi viết lại nhiều lần
Trình làng giấy in bằng ánh sáng, không cần mực, có thể xóa đi viết lại nhiều lần